Bc. Richard Komínek

Master's thesis

Fundamentální analýza akcie ČEZ a energetického sektoru v ČR

Fundamental Analysis of ČEZ and Czech Energy Sector Shares
Abstract:
Tato diplomová práce odvozuje investiční doporučení pro akcie společnosti ČEZ na základě provedené fundamentální analýzy. Pro stanovení vnitřní hodnoty akcie byly použity dividendové diskontní modely, ziskové modely a cash flow modely. Porovnáním hodnoty vyplývající z fundamentální analýzy s aktuálním tržním kurzem akcie, je odvozeno doporučení, zda je tato akcie vhodnou investiční příležitostí či …more
Abstract:
This graduation thesis derives investment recommendations for shares of the company ČEZ on the basis of fundamental analysis. For determining the intrinsic value of shares, were used dividend discount models, profitable models and cash flow models. Comparing the value resulting from fundamental analysis with the current stock course the shares, is derived recommendation, whether this shares is profitable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS