Bc. Jiří Atweri, Ph.D.

Diplomová práce

Slovanské pohanství dnes - Vlivy novopohanství na společnost i jednotlivce

Slavonic Paganism of Today - the Influence of Neopaganism on the Society and an Individual
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá náboženským vyznáním obyvatel v České republice a v několika dalších evropských zemích, především na Ukrajině. Smyslem této práce je však zejména důraz kladený na nové religiózní projevy, které jsou mimo jiné spojeny i s projevy slovanského novopohanství. Práce 'Slovanské pohanství dnes – vlivy novopohanství na společnost a jednotlivce' popisuje českou náboženskou …více
Abstract:
This work is called “Slavonic Paganism of Today – the Influence of Neopaganism on the Society and an Individual”. It concerns with contemporary religious movements in the Czech Republic and also in other Slavonic speaking countries, especially in the Ukraine. It is centred on the phenomenon of neopaganism in its Neo-Slavonic form that is known as “native belief” (rodnověří) or simply as “paganism” …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta