Thaiskang Jamatia

Disertační práce

Příprava a charakterizace plniv pro polymerní nanokompozitní vrstvy využitelné v elektronice

Preparation and characterisation of fillers for polymer nanocomposite layers usable in electronics
Abstract:
The work centred on the one-pot microwave-assisted polyol synthesis of undoped and Fe- and Al-doped ZnO nanoparticles from zinc acetate precursor diethylene glycol (DEG) solution in 15 minutes. The microwave reactor is advantageous over conventional heating due to its rapid and uniform heating of the reaction mixtures. The main advantage of the polyol synthesis is its ability to reduce metal ions and …více
Abstract:
Práce se soustředí na jednokrokovou mikrovlnami asistovanou polyolovou syntézu nedopovaných a Fe- a Al-dopovaných nanočástic ZnO z octanu zinečnatého jako prekurzoru rozpuštěného v diethylen glykolu, která trvá vždy jen 15 minut. Mikrovlnný reaktor je výhodnější než konvenční, díky rychlosti a uniformitě ohřevu reakční směsi. Hlavní výhodou polyolové syntézy je schopnost redukovat ionty kovů a pasivace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jamatia, Thaiskang. Příprava a charakterizace plniv pro polymerní nanokompozitní vrstvy využitelné v elektronice. Zlín, 2020. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Doktorský studijní program / obor:
Chemistry and Materials Technology / Technology of Macromolecular Compounds

Práce na příbuzné téma