Lada MŽYKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Sociální práce kurátora s dětmi a mládeží užívajícími návykové látky

Efforts of a social worker for children and youth using drugs
Anotace:
Ve své bakalářské práci zpracovávám téma sociální práce kurátora s dětmi a mládeží užívajícími návykové látky a závislými na těchto látkách. Zabývám se zde možnými souvislostmi vzniku návykového chování a závislosti dětí a mládeže. Zmiňuji tedy pojmy socializace, rodina, volný čas, riziková mládež a popisuji možnosti vzniku výchovných problémů u dětí a mladistvých. Vysvětluji rovněž pojem návyková …více
Abstract:
In my bachelor thesis processing efforts of social worker for children and youth receiving addictive substances and addicted to these substances. I deal with potential connections of addictive behavior and addiction of children and youth. So I mention the concepts such as socialization, family, leisure, youth at risk and describe the possibility of educational problems in children and adolescents. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MŽYKOVÁ, Lada. Sociální práce kurátora s dětmi a mládeží užívajícími návykové látky. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií