Mgr. Jana Hořáková

Bakalářská práce

Keplerovy zákony a matematická analýza

Anotace:
Práce se zaměřuje na problém pohybu planet. Hlavním cílem je odvodit Keplerovy zákony a následně ukázat jejich použití na příkladech. Nezbytnou součástí práce je rovněž vysvětlení potřebné teorie k odvození těchto zákonů. Jedná se především o vlastnosti vektorových funkcí a odvození vektoru okamžité rychlosti a vektoru zrychlení v polárních souřadnicích.
Abstract:
The work is specialized in planets motion problems. The essentioal goal is to deduce Keplers laws and successively demonstrate their usage in examples. An essentials part of the work is to explain necessary theory for infering the laws also. It comes down above all to vector function property, namely momentary speed of a vector and vector acceleration in polar coordinates deduction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie

Práce na příbuzné téma