Mgr. Petra Manová

Diplomová práce

Nástroje pro výuku finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Tools for teaching financial literacy in Primary Education
Anotace:
Diplomová práce “Nástroje pro výuku finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ” zkoumá pojem finanční gramotnost, jeho zařazení do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a zařazení do Školního vzdělávacího programu ZŠ Vlachovice. Věnuje se Národní strategii finančního vzdělávání a Standardům finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ. Diplomová práce shromažďuje možné nástroje pro výuku finanční …více
Abstract:
The diploma thesis "Tools for teaching financial literacy at primary school" examines the concept of financial literacy, its inclusion in the Framework Educational Program for Basic Education and in the School Educational Program of Vlachovice Primary School. The thesis also deals with the National Strategy for Financial Education and the Financial Literacy Standards for Primary Schools. The diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Veseláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta