Darina JELÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Common European Framework of Reference and Language Testing

Common European Framework of Reference and Language Testing
Abstract:
The topic of my bachelor?s thesis is Common European Framework of Reference and Language Testing. The theoretical section of the thesis describes the Common European Framework of Reference and the European Language Portfolio, as well as international English language examinations with respect to the common reference levels of the Framework. The practical section includes an analysis of the current …více
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je Společný evropský referenční rámec a jazykové testování. Teoretická část popisuje Společný evropský referenční rámec a Evropské jazykové portfolio, dále představuje mezinárodní certifikované zkoušky z anglického jazyka s ohledem na společné referenční úrovně rámce. Součástí praktické části je analýza současného stavu jazykové vybavenosti českých vysokoškolských studentů …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Atcheson

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNKOVÁ, Darina. Common European Framework of Reference and Language Testing. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe