Bc. Zuzana Sroková

Diplomová práce

Wörter deutscher Herkunft im scharischer Dialekt

Words of German Origin in the Slovak Dialekt of Šariš
Abstract:
This diploma thesis deals with german loanwords in the Šariš dialect. It focuses on cultural contact between german people living in the Slovak republic and Slowaks.
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje slovům německého původu v šarišském nářečí. Zabývá se vplyvem německého obyvatelstva žijícího na území Slovenska na slovenský jazyk a kulturu.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura