Kateřina Kortusová

Bachelor's thesis

Světová banka

World Bank
Anotácia:
Cílem této práce je analyzovat finanční operace Světové banky a dosavadní činnost Světové banky v oblasti boje s chudobou. Práce je sestavena do tří tematických částí. V teoretické části představím historii, cíle a organizační strukturu Světové banky. V praktické části jsou analyzovány finanční zdroje a úvěrová aktivita světové banky. V doplňující části je popsána chudoba, jaký byl průběh pomoci Světové …viac
Abstract:
The goal of my essay is to analyze the financial operations of the World Bank and the current activities of the World Bank in the fight against poverty. My essay contains three subjects. In theoretic part I present history, goals and organizational structure of the World Bank. The practical part analyzes the financial resources and lending activity of the World Bank. The supplementary section describes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislav Heczko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS