Bc. Andrea Absolínová

Bachelor's thesis

Lidové divadlo - tradice a současnost divadelních projevů ve výročním zvykosloví na Brněnsku

Folk theatre - tradition and present of folk theatre in annual customs and rituals in the region of Brno
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá současným lidovým divadlem ve výročních obyčejích a obřadech na Brněnsku. Hlavním tématem této práce je popis a analýza nejvýznamnějších výročních lidových her - konkrétně jejich masek, hlasového a pohybového projevu a motivace k účastnění se hry.
Abstract:
This diploma thesis deals with recent folk theatre in annual customs and rituals in the region of Brno. The main focus of this thesis is placed on the description and analysis of the most significant annual folk-plays - concretely their masks, voice and motional expression and motivation to participation on the folk-play.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Barbora Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / Ethnology

Práce na příbuzné téma