Bc. Jitka Kadlečíková

Diplomová práce

Drama and Extensive Reading

Drama and Extensive Reading
Anotace:
Tato diplomová práce má metodologický charakter a je zaměřena na podporu volnočasového čtení žáků na střední škole pomocí dramatických technik. Hlavním cílem této práce je ukázat drama jako účinný nástroj k motivaci volnočasového čtení. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá dramatickou výchovou ve výuce obecně, jejími výhodami a popisu dramatických technik. Věnována je i pozornost …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on a methodological field namely on encouraging extensive reading through drama at secondary school. The main objective of this work is to show drama as a powerful tool to motivate students read extensively. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is devoted to drama in education in general, its benefits and offers a profound insight into drama techniques …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy