Bc. Libor Nekula

Master's thesis

Inovační management v podniku

Innovation management in particular organization
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Inovační management podniku“ je rozbor inovačního managementu a zjištění vlivu inovativnosti produktů na tržní úspěch. První část je zaměřena na přiblížení problematiky inovací, jejich vlivu na konkurenceschopnost, inovačního procesu a kvality softwarových produktů. V druhé části je analyzován inovační proces v konkrétním podniku a zkoumán vliv kvality produktů jejich tržní …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Economic Innovation management in particular organization” is to analyze innovation management and to find impact that has quality of certain products on their market success. First part is focused on providing basic view into the problematic of managing innovation, their impact on competitiveness, innovation process and software products quality. The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2013
  • Supervisor: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management