Bc. Šárka Hájková

Bakalářská práce

Zorné pole – fyziologie a patologie, vyšetřovací metody

Visual field - physiology and pathology, methods of examination
Anotace:
Zorné pole je oblast, kterou je člověk schopen vidět při fixaci určitého bodu. Bakalářská práce se zabývá fyziologií, patologií a metodami vyšetření zorného pole. První kapitola se věnuje popisu zorného pole a jeho rozsahu. Následně je zachycena anatomie zrakové dráhy. Zraková dráha úzce souvisí se zorným polem. Další kapitola popisuje vyšetření zorného pole od orientačního vyšetření přes perimetrii …více
Abstract:
Visual field is an area that a person is able to see when her eyes are fixed in one position. The bachelor thesis deals with physiology, pathology and methods of visual field examination. The first chapter is focused on description of visual field and range thereof. Subsequently, the anatomy of visual pathway is captured. Visual pathway is closely related with visual field. Next chapter provides description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Magdaléna Bočková
  • Oponent: MUDr. Jan Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie