Matúš Javor

Bachelor's thesis

Peněžní iluze a utopené náklady

Money Illusion and Sunk Costs
Abstract:
Bakalářská práce na téma Peněžní iluze a utopené náklady se zabývá problematikou iracionálního chování jedinců, respektive jevy takové chování způsobující. Konkrétně se jedná o jevy peněžní iluze a započítávání utopených nákladů. Cílem práce je ucelit teoretické poznatky o těchto dvou jevech a následně je s využitím experimentu aplikovat a ověřit na vybraném vzorku lidí.
Abstract:
Bachelor thesis on the topic Money Illusion and Sunk Costs deals with irrational behaviour of individuals, or more precisely with effects, which cause such behaviour. Namely, it is the case of phenomenons of money illusion and taking sunk costs into account. The main purpose of the thesis is to summarize theoretical knowledge about the phenomenons and subsequently, using the experiment, apply and verify …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Martin Musil
  • Reader: Jiří Dvořák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40738

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Management