Theses 

Socializace dítěte a střídavá péče – Mgr. Jakub Rulík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jakub Rulík

Diplomová práce

Socializace dítěte a střídavá péče

Socialization of the Child and Alternate Care

Anotace: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit vliv střídavé péče na socializaci dítěte, a to v případech, kdy došlo k rozvodu rodičů. Vedlejším cílem je poté definovat pojem socializace dítěte, včetně uvedení jeho činitelů. Dále je uveden přehled vývoje právní úpravy střídavé péče na území České republiky, včetně přehledu nejvýznamnějším judikatury v této věci. V závěru práce se autor věnuje aktuálním problémům spojených s institutem střídavé péče a sociologickému průzkumu dopadů rozvodů na nezletilé děti.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to evaluate the effect of alternate care on the socialization of child in cases, where the parents are divorce. Secondary aim is to define the term socialization of child, including its factors. Further is an overview of the development of the legal regulation of alternate care in the Czech Republic, including an overview of the most important case law on this matter. At the end of the thesis, the author deals with the current problems associated with the institute of alternate care and with sociological research on the effects of divorce on minors.

Klíčová slova: Střídavá péče, socializace dítěte, rozvod manželství, občanský zákoník, Úmluva o právech dítěte

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz