Michael Žihala

Bakalářská práce

Analýza zadluženosti podniku ve stavebnictví

Debt Analysis of a Company in the Building Industry
Anotace:
Tématem bakalářské práce je analýza zadluženosti podniku ve stavebnictví. Cílem bakalářské práce je analyzovat zadluženost společnosti Trakce, a.s. prostřednictvím poměrových ukazatelů zadluženosti a predikčních modelů. Dále je cílem analyzovat vliv zadluženosti na rentabilitu vlastního kapitálu pomocí pyramidového rozkladu a analýzy odchylek. V neposlední řadě je cílem posouzení celkových nákladů …více
Abstract:
The theme of the thesis is to analyze a company's debt in the construction industry. The aim of this work is to analyze the debt of the Traction Company, Inc. through debt ratios and predictive models. Another aim is to analyze the influence of debt to equity return using a pyramid decomposition and analysis of deviations. Last but not least is the aim of assessing the overall cost of capital. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Vladislav Rojek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava