Bc. Ondrej Kubričan

Diplomová práce

Modely směnných kurzů a jejich predikční výkonnost

Exchange Rate Models and their Forecast Performance
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to compare the predictive ability of selected structural models of exchange rates of individual countries based on selected professional literature. The first part of this work is devoted to a summary of theoretical knowledge, as well as empirical knowledge from similar studies. In the practical part we use freely available monthly data of three exchange rates and …více
Abstract:
Cílem této práce je na základě vybrané odborné literatury porovnat predikční schopnost vybraných strukturálních modelů směnných kurzů jednotlivých zemí. První část práce je věnována shrnutí teoretických poznatků, a také poznatků empirických z podobných studií. V praktické části využíváme volně dostupná měsíční data tří směnných kurzů a jiných proměnných v rozsahu od roku 1986 do roku 2019. K modelování …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel
  • Oponent: Mgr. Jakub Bechný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma