Miroslava Knapeková

Bakalářská práce

Účtovníctvo podnikateľov podľa Obchodného zákonníka

An Accounting Business Owners by Commercial Code
Abstract:
My Bachelor Work is concerning about an analyse and defining of conceptions an enterpriser and an accountancy,it is analyzing a legal form and strict duties of businessmen in Slovak Republic and methods of leading an accountancy according to an actual Commerce Code. The first chapter is fixated to a characteristic of an enterpriser and a business firm according to a Commerce Code of Slovak Republic …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a definovaním pojmov podnikateľ a účtovníctvo, rozoberá právnu úpravu a povinnosti podnikateľov v SR a spôsoby vedenia účtovníctva podľa platného Obchodného zákonníka. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku podnikateľa a podniku podľa obchodného zákonníka SR, druhá kapitola na povinnosti podnikateľských subjektov a tretia kapitola analyzuje do hĺbky pramene …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
  • Oponent: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře