Šárka Horáková

Bakalářská práce

Alergie a intolerance na jednotlivé složky mléka a návrh jejich kompenzace ve výživě člověka

Allergies and Intolerance for the Components of Milk and the Design of their Compesation in Human Nutrition
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá alergií a intolerancí. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je rozebrán rozdíl mezi alergií a intolerancí, příčiny a léčba. Převážná část práce je věnována alergii a intoleranci na kravské mléko a možnosti náhrady ve výživě. Praktická část je zaměřena na dostupnost výrobků formou průzkumu trhu. Do průzkumu trhu byly zahrnuty různé prodejny …více
Abstract:
This thesis deals with allergies and intolerances. It is dividend into theoretical and practical part. The theoretical part analyzes the diference between allergies and intolerance, causes and treatment. Most of the thesis is devoted to Alleny and intolerance to cow's milk and the posibility of compensation in nutrition. The practical part is focused on the availability of products through market research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radmila Matějíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Šárka. Alergie a intolerance na jednotlivé složky mléka a návrh jejich kompenzace ve výživě člověka. Kroměříž, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků

Práce na příbuzné téma