Lenka PRESSLOVÁ

Bakalářská práce

Produktivní řečové dovednosti dětí předškolního věku

The productive language skills of pre-school children
Anotace:
Bakalářská práce nese název ,,Produktivní řečové dovednosti dětí předškolního věku". Hlavním cílem bylo analyzovat úroveň těchto dovedností u vybrané skupiny dětí z jedné malé venkovské mateřské školy. Teoretická část popisuje jednotlivé etapy vývoje řeči od narození do šesti let života dítěte a nabízí možnosti, jak řeč rozvíjet. Praktická část obsahuje poznatky získané z pozorování dětí a rozhovorů …více
Abstract:
Bachelor thesis title "The productive language skills of pre-school children". The main objective was to analyze the level of these skills in a selected group of children from a small rural kindergartens. The theoretical part describes the different stages of speech evolution from birth to six years of life, and offers opportunities to develop speech. The practical part contains information obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRESSLOVÁ, Lenka. Produktivní řečové dovednosti dětí předškolního věku. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/