Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D.

Disertační práce

Paleopatologické zhodnocení obyvatel Pohanska u Břeclavi

Paleopathological evaluation of population from Pohansko u Břeclavi
Anotace:
Cílem práce bylo vůbec první komplexní zhodnocení zdravotního stavu populace ze slovanské středohradištní lokality Pohansko u Břeclavi (8. – 1. polovina 10. století). Kosterní pozůstatky byly hodnoceny s použitím základní paleopatologické metodiky. Získaná data jsem se pokusila interpretovat na základě současných archeologických teorií o funkci velkomoravského hradiska na Pohansku a společenské stratifikaci …více
Abstract:
The aim of the presented thesis was the first comprehensive assessment of the health status of the population from Slavic pagan site near Břeclav (8. – 1. half of the 10th century). Basic paleopathological methodology was used for evaluation of the skeletal remains. We attempted to interpret the obtained data in the context of current archaeological theories dealing with the social stratification of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D., doc. RNDr. Radoslav Beňuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta