Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Paleopatologické zhodnocení obyvatel Pohanska u Břeclavi

Paleopathological evaluation of population from Pohansko u Břeclavi
Abstract:
Cílem práce bylo vůbec první komplexní zhodnocení zdravotního stavu populace ze slovanské středohradištní lokality Pohansko u Břeclavi (8. – 1. polovina 10. století). Kosterní pozůstatky byly hodnoceny s použitím základní paleopatologické metodiky. Získaná data jsem se pokusila interpretovat na základě současných archeologických teorií o funkci velkomoravského hradiska na Pohansku a společenské stratifikaci …more
Abstract:
The aim of the presented thesis was the first comprehensive assessment of the health status of the population from Slavic pagan site near Břeclav (8. – 1. half of the 10th century). Basic paleopathological methodology was used for evaluation of the skeletal remains. We attempted to interpret the obtained data in the context of current archaeological theories dealing with the social stratification of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D., doc. RNDr. Radoslav Beňuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta