Ing. Aidar Kenzhebayev

Master's thesis

Effective Forms of Motivation, their Importance and Influence on the Work Performance of the Company's Employees

Effective Forms of Motivation, their Importance and Influence on the Work Performance of the Company's Employees
Abstract:
Průzkum zpráv ukazuje, že úroveň motivace zaměstnanců klesá, pouze 15% zaměstnanců po celém světě se věnuje práci. Udržování motivace zaměstnanců vyžaduje neustálou pozornost a investice, ale je to klíč k posílení morálky, snížení obratu a vytvoření dynamičtějších a výnosnějších operací. Tato studie se provádí s cílem zjistit, co ovlivňuje motivační úrovně na pracovišti. Účelem studie je identifikovat …more
Abstract:
News research shows that employee motivation level is on the decline, only 15% of employees worldwide are engaged in their jobs. Keeping employees motivated requires continuous attention and investments, but it is a key to boosting morale, reducing turnover, and create more dynamic and profitable operations. This study is conducted to determine what affects motivational levels in the workplace. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Helena Pleskotová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní