Ing. Aidar Kenzhebayev

Diplomová práce

Effective Forms of Motivation, their Importance and Influence on the Work Performance of the Company's Employees

Effective Forms of Motivation, their Importance and Influence on the Work Performance of the Company's Employees
Anotace:
Průzkum zpráv ukazuje, že úroveň motivace zaměstnanců klesá, pouze 15% zaměstnanců po celém světě se věnuje práci. Udržování motivace zaměstnanců vyžaduje neustálou pozornost a investice, ale je to klíč k posílení morálky, snížení obratu a vytvoření dynamičtějších a výnosnějších operací. Tato studie se provádí s cílem zjistit, co ovlivňuje motivační úrovně na pracovišti. Účelem studie je identifikovat …více
Abstract:
News research shows that employee motivation level is on the decline, only 15% of employees worldwide are engaged in their jobs. Keeping employees motivated requires continuous attention and investments, but it is a key to boosting morale, reducing turnover, and create more dynamic and profitable operations. This study is conducted to determine what affects motivational levels in the workplace. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní