Bc. Jakub Orság

Diplomová práce

Uspokojování potřeb cílové skupiny seniorů ve městě Bruntále

Meeting the needs of the target group of seniors in Bruntal
Anotace:
Diplomová práce se zabývá uspokojováním potřeb seniorů za pomoci sekundárních institucí v Bruntále. Cílem práce bylo zjistit, jak konkrétní organizace v Bruntále napomáhají, nebo brání k naplňování potřeb seniorů, kteří zde žijí. Teoretická část pojednává především o pojmech potřeby, senior a senioři ve městě Bruntále. Kvalitativní výzkum byl proveden prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s …více
Abstract:
This disertation is concerned with meeting the needs of seniors with the help of secondary institutions in Bruntál. The aim of the study was to determine how a particular organization in Bruntál helps or hinders the fulfillment of the needs of seniors who live here. The theoretical part deals mainly with the terms like a need, a senior and seniors in Bruntál. The qualitative research was conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií