Bc. René Novotný

Master's thesis

Coping a stav flow u praktikantů aikidó

Coping and flow state in aikido practitioners
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je coping a stav flow u praktikantů aikidó. Práce je rozdělena na dvě stěžejní části. V první vymezuje aikidó v oblasti bojových uměních, objasňuje jeho základní filozofické aspekty, přínos a zařazení v každodenním životě, popisuje dosavadní poznatky v oblasti psychologických poznatků o možných způsobech řešení konfliktních situací a prožitků flow. V druhé části se zabývá …viac
Abstract:
The topic of this thesis is coping and flow state in aikido practitioners. The thesis is divided into two main parts. In first part aikido is defined as a martial art. It is explained its basic philosophical aspects, benefits and inclusion in everyday life. Theoretical chapter also describes the current knowledge in the field of psychological knowledge about possible ways of dealing with conflict situations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií