Bc. Radka Čeléniová

Bakalářská práce

Rozvoj tanečních schopností v různých stylech tance u dětí v předškolním věku

Development dancing skills in different styles of dance for children of preschool age.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vypracovat materiál, který by mohl být využívaný v mateřských školách a dalších zařízeních, která navštěvují děti předškolního věku. Vyučující by jej mohli využít jako pomůcku ke zlepšení pohyblivosti a tanečních schopností dětí. Teoretická část obsahuje vývoj předškolního dítěte, zařazení tance, hudby a pohybu v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, průběh …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a basic guide, that could be used in various nursery schools and other institutes of pre-school education. The educators could use this thesis as an aid to improve children´s agility and dancing skills. Theoretic part of this thesis includes stages of child´s development, including dance, music and exercise in General educational program for preschool education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy