Bc. Jiří ČELEDA

Diplomová práce

Řešení napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavu

Steady-State Voltage Stability Analysis of Electric Power Systems
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řešením napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavu. V úvodní části práce je popsán chod soustavy. V této části je především podrobně řešen popis elektrizační soustavy, tvorba admitanční matice a popis dvou nejvíce používaných numerických postupů. V další části práce je řešena a popisována napěťová stabilita soustavy. Je zde popsán postup řešení napěťové …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on steady-state voltage stability analysis of electric power systems. In the first part of the thesis, the load-flow analysis is described. In this section, description of electric power systems, bus admittance matrix and a description of two mostly used numerical algorithms is presented. In the next part, the voltage stability of the power system is described. Here is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Veleba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČELEDA, Jiří. Řešení napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavu. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická