Lenka Týcová

Bakalářská práce

Komparace účtování a oceňování cenných papírů dle českých standardů a IFRS

Comparison of accounting and valuation of securities according to Czech standards and IFRS
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání českých účetních předpisů a mezinárodních standardů (IFRS) v oblasti účtování a oceňování cenných papírů. Nejprve je v práci vymezena klasifikace cenných papírů dle českých předpisů a tzv. finančních nástrojů podle IFRS. Následně popisuje účtování a oceňování cenných papírů opět z pohledu obou systémů. V této části je výklad doprovázen schématy a praktickými …více
Abstract:
This Bachelor's thesis is focused on comparison of Czech accounting regulations and international standards (IFRS) in the area of accounting and valuation of securities. First, this work defines the classification of the securities according to the Czech regulations and so-called financial instruments according to IFRS. Subsequently it describes the accounting and the valuation of the securities from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Václav Nedvídek
  • Oponent: David Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66243