Bc. Eliška OKAPOVÁ

Diplomová práce

Zájem o vytěsňování smrti v pozdní modernitě

An Interest in Sequestration of Death in Late Modernity
Anotace:
Diplomová práce Zájem o vytěsňování smrti v pozdní modernitě je teoretickou studií, zabývá se problematikou vytěsňování smrti v kontextu pozdně moderních společností. Pokouší se objasnit, jaké místo zastává smrt v současném světě. Cílem této práce je potvrdit nebo vyvrátit tezi o vytěsnění, popírání a tabuizaci smrti v pozdně moderních společnostech a určit, zdali je pro nás smrt něčím důvěrně blízkým …více
Abstract:
The master thesis ?An Interest in Sequestration of Death in Late Modernity? is a theoretical study; it deals with the issue of sequestration of death in the late modern society. The attempt is to clarify which place death occupies in the contemporary world. The aim of this thesis is to confirm or disprove a proposition of sequestration, denying, and tabooing of death in the late modern societies, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014
Zveřejnit od: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OKAPOVÁ, Eliška. Zájem o vytěsňování smrti v pozdní modernitě. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie