Bc. Klára Skrbková

Bakalářská práce

Renesanční dům č.p. 518 ve Slavonicích (Fárův dům)

Renaissance house No. 518 in Slavonice (Fara's house)
Anotace:
Anotace bakalářské práce Renesační měšťanský dům č.p. 518 (tzv. Fárův dům) ve Slavonicích, malém městečku na jihozápadě Moravy nedaleko hranic s Rakouskem, je původně gotický dům, který prošel v roce 1546 renesanční přestavbou. Díky své dlouhodobé izolaci si Slavonice uchovaly autentickou podobu – dvě náměstí s výstavnými sgrafitovými fasádami měšťanských domů. V roce 1997-1999 dům podstoupil svou …více
Abstract:
Bachelor’s thesis annonatition Renaissance town house No. 518 (so-called Fara´s house) in Slavonice, small town in southwest of Moravia near a border with Austria, was originally gothic house converted into renaissance style in 1546. Slavonice preserved two squares with imposing authentic sgraphitic facades thanks to a long-term separation. The house reconstruction taken in 1997-1999 was „reneissance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta