Bc. Klára Skrbková

Bachelor's thesis

Renesanční dům č.p. 518 ve Slavonicích (Fárův dům)

Renaissance house No. 518 in Slavonice (Fara's house)
Abstract:
Anotace bakalářské práce Renesační měšťanský dům č.p. 518 (tzv. Fárův dům) ve Slavonicích, malém městečku na jihozápadě Moravy nedaleko hranic s Rakouskem, je původně gotický dům, který prošel v roce 1546 renesanční přestavbou. Díky své dlouhodobé izolaci si Slavonice uchovaly autentickou podobu – dvě náměstí s výstavnými sgrafitovými fasádami měšťanských domů. V roce 1997-1999 dům podstoupil svou …more
Abstract:
Bachelor’s thesis annonatition Renaissance town house No. 518 (so-called Fara´s house) in Slavonice, small town in southwest of Moravia near a border with Austria, was originally gothic house converted into renaissance style in 1546. Slavonice preserved two squares with imposing authentic sgraphitic facades thanks to a long-term separation. The house reconstruction taken in 1997-1999 was „reneissance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta