Vojtěch Zavřel

Diplomová práce

Využití odpadního tepla spalin pro ohřev teplé užitkové vody

Utilization of waste flue gas heat for hot water production
Anotace:
Tématem diplomové práce je využití odpadního tepla spalin pro ohřev teplé užitkové vody. Dnes je odpadní teplo víceméně vypuštěno do ovzduší, aniž by se nějak využívalo. Přitom v sobě obsahuje velký energetický potenciál. Diplomová práce vznikala ve spolupráci se společností VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., která provozuje řadu energetických zařízení. Využívání této energie jako druhotného energetického zdroje …více
Abstract:
The thesis deals with the use of waste heat for domestic hot water. Today, more or less waste heat released into the atmosphere without using it somehow. Yet it incorporates a large energy potential. The diploma thesis was created in cooperation with VÍTKOVICE MECHANICS Inc., which operates numerous power plants. Use of energy as a secondary energy source, which arises in plant production processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Marek Velička
  • Oponent: Mario Machů

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály