Pavlína VAŇKOVÁ

Bakalářská práce

La féminisation au Canada : entre usage et norme

Feminization in Canada: Between usage and norm
Abstract:
The bachelor's thesis is about the language feminization of French in the Francophone environment of Canada. The first theoretical part describes the history of feminism, particularly where feminism arose, and the position of the woman in the Canadian society and three waves of feminism. The following part focuses on the linguistic and the grammatical point of view. The aim of the practical part was …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá jazykovou feminizací francouzského jazyka ve frankofonním prostředí Kanady. První teoretická část popisuje historii feminismu, především to, kde feminismus vznikl, postavení ženy v kanadské společnosti a tři vlny feminismu. Poté následuje část, která se zaměřuje na feminizaci z lingvistického a gramatického pohledu.Cílem praktické části bylo zjistit, jakým způsobem a jestli …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Lazar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Pavlína. La féminisation au Canada : entre usage et norme. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.