Bc. Mária Michalíková

Diplomová práce

User management of multiple email accounts via forwarding and password recovery options

User management of multiple email accounts via forwarding and password recovery options
Anotace:
Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a uskutočniť uživateľskú štúdiu na prieskum topológií zreťazených emailových účtov, ktoré uživatelia vytvárajú, ich názory, a bezpečnostné implikácie vyplývajúce z ich stratégií. Práca sa zaoberá konceptom záložnej autentizácie na báze emailových účtov a jej rolu v "daisy chain" útokoch. Autori tejto práci vykonali uživateľskú štúdiu na 23 študentoch Masarykovej univerzity …více
Abstract:
The goal of this thesis was to design and conduct a user study to explore the chaining topologies that users create, their perceptions of these topologies, and the security implications of user chaining strategies. The thesis focuses on the concept of email-based fallback authentication and its role in daisy chain authentication attacks. The authors conducted a user study on 23 students of Masaryk …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Dr.-Ing. Lydia Kraus
  • Oponent: RNDr. Martin Ukrop

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.