Hana JÍLKOVÁ

Bakalářská práce

IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF

IRVIN D. YALOM Psychiatrists, psychologists and philosophers
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o výkladu a pochopení základních existenciálních otázek zejména na základě významného psychologa a psychoterapeuta Irvina D. Yaloma a na základě myšlenek významných filozofických osobností. Na základě jeho moudrosti a poskytnutého učení, že všichni jsme smrtelní a všichni jedeme na stejné lodi jménem život. Jeho myšlenky a aforismy nabízejí nový úhel pohledu na skutečnost …více
Abstract:
This bachelor thesis discuss interpretation and understanding of main questions of existentialism especially as important psychologist and psychotherapist Irvin D. Yalom sees it and on the basis of thoughts of other important philosophers. Irvin D. Yalom makes psychology and psychotherapy available to the general public by his very readable literary style. On the basis of his wisdom and teaching, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÍLKOVÁ, Hana. IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF . Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika