Ing. Hana Hořínková

Bachelor's thesis

Baptisteria z 3.-12. století: Databáze, deskriptivní statistika, mapy

Baptisteries from the 3rd to 12th century: Database, descriptive statistics, maps
Abstract:
Tato bakalářská práce spočívá ve vytvoření digitální databáze baptisterií z období od 3. do 12. století na základě knihy Sebastiana Ristowa Frühchristliche Baptisterien (1998), která obsahuje nejnovější zveřejněný katalog, čítající 1067 baptisterií. Tato databáze Ristowův katalog systematizuje, formalizuje, činí filtrovatelným a strojově zpracovatelným a především doplňuje o zeměpisné souřadnice, které …more
Abstract:
This B.A. thesis consists in compiling a digital database of baptisteries from the 3rd to the 12th century on the basis of Frühchristliche Baptisterien by Sebastian Ristow (1998), which is the most up-to-date published catalogue, containing 1067 baptisteries. This database systematizes and formalizes Ristow’s catalogue, makes it filterable and machine readable, and primarily provides geographic coordinates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Reader: doc. Ivan Foletti, MA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philosophy / Study of Religions

Theses on a related topic