Ing. Hana Hořínková

Bachelor's thesis

Baptisteria z 3.-12. století: Databáze, deskriptivní statistika, mapy

Baptisteries from the 3rd to 12th century: Database, descriptive statistics, maps
Anotácia:
Tato bakalářská práce spočívá ve vytvoření digitální databáze baptisterií z období od 3. do 12. století na základě knihy Sebastiana Ristowa Frühchristliche Baptisterien (1998), která obsahuje nejnovější zveřejněný katalog, čítající 1067 baptisterií. Tato databáze Ristowův katalog systematizuje, formalizuje, činí filtrovatelným a strojově zpracovatelným a především doplňuje o zeměpisné souřadnice, které …viac
Abstract:
This B.A. thesis consists in compiling a digital database of baptisteries from the 3rd to the 12th century on the basis of Frühchristliche Baptisterien by Sebastian Ristow (1998), which is the most up-to-date published catalogue, containing 1067 baptisteries. This database systematizes and formalizes Ristow’s catalogue, makes it filterable and machine readable, and primarily provides geographic coordinates …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedúci: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ivan Foletti, MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philosophy / Study of Religions

Práce na příbuzné téma