Bc. Petr Bártík

Diplomová práce

Proces certifikace ekologického hotelu

Process of certification of ecological hotel
Anotace:
Podstatou práce je rozbor úrovně zeleného managementu provozu předmětných hotelů. Akcent je kladen na přímý postup a důležitost zavádění certifikace zaměřenou na ekologii hotelů. Hlavním zaměřením diplomové práce je popis samotné certifikace od podání žádosti o udělení certifikátu až po jeho případné obdržení a vypracování návrhu a opatření pro fiktivní hotel Puk, který o certifikaci s označením „Ekologicky …více
Abstract:
The essence of the work is to analyze the level of green management operation in questioned hotels. Emphasis is placed on direct process and the importance of implementation of certification focused on ecology hotels. The main focus of this thesis is the description of the certification from the request until the receipt and to develop proposals and measures for the fictitious hotel Puk, which wants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze