Lucie CHVOJKOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální výchova v přípravě budoucích učitelů mateřských škol v České republice a Turecku

Environmental education of pre-service kindergarten teachers in Czech republic and Republic of Turkey
Anotace:
Cílem práce je srovnání budoucích učitelů pro mateřské školy ve dvou odlišných ze-mích (Česká republika a Turecko). Dále také srovnání vzdělávacích systémů v těchto ze-mích a celkový pohled na společnost a její vliv na environmentální výchovu. Práce se skládá z několika částí. První, teoretická, část práce je zaměřena na historii environmentální výchovy v České republice a Turecku, její cíle, formy …více
Abstract:
The main goals of the thesis are the comparison of pre-service preschool teachers in two different countries (The Czech Republic and Turkey), of the system of education in these two countries, and general perspective of the society and culture and its influence to environmental education. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical, part is devoted to the history of environmental education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHVOJKOVÁ, Lucie. Environmentální výchova v přípravě budoucích učitelů mateřských škol v České republice a Turecku. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta