Theses 

Environmentální výchova v přípravě budoucích učitelů mateřských škol v České republice a Turecku – Lucie CHVOJKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie CHVOJKOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální výchova v přípravě budoucích učitelů mateřských škol v České republice a Turecku

Environmental education of pre-service kindergarten teachers in Czech republic and Republic of Turkey

Anotace: Cílem práce je srovnání budoucích učitelů pro mateřské školy ve dvou odlišných ze-mích (Česká republika a Turecko). Dále také srovnání vzdělávacích systémů v těchto ze-mích a celkový pohled na společnost a její vliv na environmentální výchovu. Práce se skládá z několika částí. První, teoretická, část práce je zaměřena na historii environmentální výchovy v České republice a Turecku, její cíle, formy a metody, a také jak je environmentální výchova důležitá pro dítě. Dále je tato část zaměřena na vzdělávací systém v České republice a Turecku. Druhá, praktická, část práce se zabývá tím, jakým způsobem je environmentální výchova zařazena do studijních programů na vybraných vysokých školách v České republice a Turecku, zda mají studenti možnost využívat tento předmět v praxi a také celkový pohled na tyto dvě země v tomto oboru. Při zpracování této práce bylo uskutečněno dotazníkové šetření pro studenty a studentky v České republice a Turecku druhého ročníku pedagogické fakulty v oboru učitelství pro mateřské školy. Výsledky tohoto šetření jsou prezentovány v praktické části bakalářské práce.

Abstract: The main goals of the thesis are the comparison of pre-service preschool teachers in two different countries (The Czech Republic and Turkey), of the system of education in these two countries, and general perspective of the society and culture and its influence to environmental education. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical, part is devoted to the history of environmental education in the Czech Republic and Turkey, its aims, forms and meth-ods, as well as its importance for the learner. This part also focuses on the school system in the Czech Republic and Turkey. The second, practical, part aims to answer the question how is the environmental edu-cation included in the curriculum of Czech and Turkish universities, whether the students have the chance to realize environmental educationduring their teaching, as well as general description of these two countries based on this field of study. Part of the research for this thesis was a survey among the Czech and Turkish students of second yearthe teacher training studies of preschool education. Conclusions of this sur-vey are presented in the practical part of the thesis.

Klíčová slova: Environmentální výchova, Česká republika, Turecko, vzdělávací systém, ISCED, budoucí učitelé mateřských škol

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=175315 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

CHVOJKOVÁ, Lucie. Environmentální výchova v přípravě budoucích učitelů mateřských škol v České republice a Turecku. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:52, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz