Mgr. Irena Veselá, Ph.D.

Doctoral thesis

Císařský styl v hudebně-dramatických dílech provedených za pobytu císaře Karla VI. v českých zemích roku 1723

Kaiserstil in the Music-dramatic Works performed during the stay of the Emperor Charles VI. in the Czech lands (1723)
Abstract:
Práce navazuje na širší výzkum hudebně-dramatické produkce u císařského dvora ve Vídni v první polovině 18. století, konkrétně za vlády císaře Karla VI. (1711-1740). Předmětem práce je hudební a textová analýza šesti holdovacích hudebně-dramatických děl(serenat), vytvořených k oslavě narozenin a jmenin Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristýny z Brunšviku-Wolfenbüttelu-Lüneburgu na podzim roku 1723 …more
Abstract:
The thesis continues in wider research of music-dramatic works performed at the imperial court of Vienna in the 1st half of the 18th century, especially during the reign of the emperor Charles VI (1711-1740). It deals with the analysis of music and libretti of six tribute music-dramatic works (serenatas), which were composed and performed to celebrate birthdays and name-days of Charles VI and his wife …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 10. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 11. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc., doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta