Ing. Pavel Dostál

Bakalářská práce

Přesné měření malých teplotních změn

Precise measurement of small temperature differences
Anotace:
Tato práce se zabývá metodami pro přesné měření teploty s rozlišením až 0,0001 ° C. Práce popisuje typy snímačů teploty, jejich vlastnosti, metodiku a zdroje jejich chyb. Jedna metoda je zrealizována a ověřena.
Abstract:
This work deals with methods for precise measurement of temperatures with resolution up to 0.0001°C. Work describes types of temperature sensors, properties, methodology and sources of errors. Typical application is realized and verified.
 

Klíčová slova

Teplota snímač termistor
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rozsíval

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostál, Pavel. Přesné měření malých teplotních změn. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika

Práce na příbuzné téma