Bc. Petr Rýpar

Bakalářská práce

Měření a kalibrace barevných monitorů

Measuring and calibration of color monitors
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je popis principu jednotlivých technologií monitorů s podrobným zaměřením na LCD monitory. V experimentální části pomocí spektrofotometru změření výsledných barvových rozsahů vybraných monitorů, jejich kalibrace a charakterizace a vytvoření jejich ICC profilů.
Abstract:
The content of this thesis is to describe the principle of each technology monitors with a detailed focus on LCD monitors. In the experimental part using a spectrophotometer to measure the resulting range of color selected monitors, their calibration and characterization and the creation of their ICC profiles.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Fribert, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rýpar, Petr. Měření a kalibrace barevných monitorů. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika