Martin Lukáš

Diplomová práce

Extrakce informací z českého Wikislovníku

Information Extraction from the Czech Wiktionary
Anotace:
Diplomová práce se věnuje extrakci převážně morfologických dat z českého Wikislovníku do formátu RDF. Cílem je vyvinout program schopný jak extrakce těchto semistrukturovaných dat, tak a namapování na vhodné ontologické koncepty. Teoretická část práce se zabývá úvodem do tematiky sémantického webu, standardů RDF a SPARQL, ontologických slovníků i principů Linked Data. V praktické části je proveden …více
Abstract:
This thesis focuses on the extraction of primarily morphological data from the Czech Wiktionary into RDF. The main goal is to develop a program capable of extracting the semi-structured data as well as mapping it onto appropriate ontological concepts. The theoretical part of the thesis introduces the semantic web, RDF and SPARQL standards, ontologies and the basics of Linked Data. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2019
  • Vedoucí: Václav Zeman
  • Oponent: Vojtěch Svátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78595

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie