Bc. Monika Mudrochová, Ph.D.

Master's thesis

Identifikace a validace potenciálních biomarkerů metastazování u karcinomu prsu nízkého stupně malignity

Identification and validation of potential biomakers of metastatic processes in low grade breast cancer
Abstract:
Rakovina prsu patří celosvětově mezi jedno z nejčastějších onkologických onemocnění žen. Navzdory pokroku v léčbě a celkovému snížení mortality pacientek, je stále rakovina prsu ve vyspělých státech jednou z hlavních příčin úmrtí v ženské populaci. Zvolená léčba se odvíjí od stanovení řady tradičních a molekulárních prognostických a prediktivních faktorů: status lymfatických uzlin, velikost nádoru …more
Abstract:
Breast cancer is one of the leading female cancer worldwide. Despite the improvement in breast cancer therapy and overall reduction in mortality, breast cancer still belongs to the leading causes of death in the female population in industrial countries. Treatment plan is based on the assessment of the number of traditional and molecular prognostic and predictive factors: lymph node status, tumour …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta