Bc. Monika Mudrochová, Ph.D.

Diplomová práce

Identifikace a validace potenciálních biomarkerů metastazování u karcinomu prsu nízkého stupně malignity

Identification and validation of potential biomakers of metastatic processes in low grade breast cancer
Anotace:
Rakovina prsu patří celosvětově mezi jedno z nejčastějších onkologických onemocnění žen. Navzdory pokroku v léčbě a celkovému snížení mortality pacientek, je stále rakovina prsu ve vyspělých státech jednou z hlavních příčin úmrtí v ženské populaci. Zvolená léčba se odvíjí od stanovení řady tradičních a molekulárních prognostických a prediktivních faktorů: status lymfatických uzlin, velikost nádoru …více
Abstract:
Breast cancer is one of the leading female cancer worldwide. Despite the improvement in breast cancer therapy and overall reduction in mortality, breast cancer still belongs to the leading causes of death in the female population in industrial countries. Treatment plan is based on the assessment of the number of traditional and molecular prognostic and predictive factors: lymph node status, tumour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta