Theses 

Návrh strategických alternativ rozvoje stavební firmy – Vladimír Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku

Vladimír Novák

Bakalářská práce

Návrh strategických alternativ rozvoje stavební firmy

The proposal of strategic alternatives of development for construction company

Anotace: Předmětem této bakalářské práce byla analýza vnitřního i vnějšího prostředí vybrané stavební firmy a na základě výsledků této analýzy sestavení návrhu strategických alternativ jejího rozvoje s cílem tuto společnost nejen stabilizovat, ale také vytvořit podmínky pro zvýšení její konkurenceschopnosti na českém trhu.

Abstract: The subject of this thesis was the analysis of the internal and external environment of a selected construction company and based on the results of this analysis, to propose strategic alternatives of their development with the purpose not only to stabilize this company but also to create conditions for increasing their competitiveness on the Czech market.

Klíčová slova: Strategické řízení, management, analýza vnitřního prostředí, analýza vnějšího prostředí, finanční analýza, konkurenceschopnost, inovace, SWOT analýza, strategické alternativy rozvoje / Strategic management, internal environment analysis, external environmental analysis, financial analysis, competitiveness, innovation, SWOT analysis, strategic development alternatives.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz