Bc. Veronika Dvořáčková

Bakalářská práce

Ekologie a taxonomie gramnegativních bakterií v Antarktidě

Ecology and taxonomy of gramnegative bacteria in Antarctica
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá gramnegativními bakteriemi v Antarktidě, jejich ekologií, diverzitou a taxonomií. Prostředí Antarktidy je extrémně chladné a nepříznivé pro život. V poslední době je tento kontinent podroben rozsáhlým výzkumům. Mnohé z nich prokázaly, že se zde nachází značné množství mikroorganismů, které se na nepříznivé podmínky adaptovaly. Gramnegativní bakterie můžeme nalézt téměř …více
Abstract:
Aim of sthis study was to describe Gram-negative bacteria of Antarctica, their ecology, diversity and taxonomy. The Antarctic environment represents extremely cold and inhospitable environment. In recent years, it has been object of detailed research which has proved that there is a considerable number of microorganisms which have adapted to the unfavourable conditions in Antarctica. Gram-negative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Stanislava Králová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie