Jana Větříšková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Výměna informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů z pohledu pracovníků služby denních stacionářů pro lidi s mentálním postižením

Anotace:
Práce se věnuje výměně informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů denních stacionářů z pohledu sociálních pracovníků. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje klíčovým pojmům této práce. Zmiňuji zde denní stacionáře, pomáhající profese nebo například komunikaci sociálních pracovníků. Praktická část zahrnuje prezentaci výsledků, které jsem …více
Abstract:
The work deals with sharing information between workers in social services and users´legal quardians from perspective of social workers. It is divided to theoretical and practical part. Theoretical part devote to keywords of this text. In this part I mention daily care center, helping professions or for example communication of social workers. The practical part includes presentation of results which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc