Theses 

Výměna informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů z pohledu pracovníků služby denních stacionářů pro lidi s mentálním postižením – Jana Větříšková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Větříšková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Výměna informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů z pohledu pracovníků služby denních stacionářů pro lidi s mentálním postižením

Anotace: Práce se věnuje výměně informací mezi pracovníky sociální služby a zákonnými zástupci uživatelů denních stacionářů z pohledu sociálních pracovníků. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje klíčovým pojmům této práce. Zmiňuji zde denní stacionáře, pomáhající profese nebo například komunikaci sociálních pracovníků. Praktická část zahrnuje prezentaci výsledků, které jsem získala pěti rozhovory se sociálními pracovníky v různých denních stacionářích.

Abstract: The work deals with sharing information between workers in social services and users´legal quardians from perspective of social workers. It is divided to theoretical and practical part. Theoretical part devote to keywords of this text. In this part I mention daily care center, helping professions or for example communication of social workers. The practical part includes presentation of results which I get by five interviews with social workers in different daily care centers.

Klíčová slova: Denní stacionář, Výměna informací, Pomáhající profese, Informační nástroje, Sociální služba, Sociální pracovník Daily care center, Sharing information, Helping professions, Information tools, Social service, Social worker

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:29, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz